ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 "นวัตกรรมนักวิทย์ สร้างแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม"

โพสต์21 ก.ค. 2562 20:23โดยศุภลักษณ์ ไปนาน
ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 "นวัตกรรมนักวิทย์ สร้างแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม"
Ċ
ศุภลักษณ์ ไปนาน,
21 ก.ค. 2562 20:23
Comments