ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)

โพสต์19 ก.ค. 2561 19:56โดยโรงเรียน บ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการสอบคักเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
Comments