ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

โพสต์7 ต.ค. 2561 02:57โดยSupaluck Noicharoen
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561
Ċ
img007.pdf
(5055k)
Supaluck Noicharoen,
7 ต.ค. 2561 02:57
Comments