โครงการทดสอบ Pre-P.K. ระดับชั้น ม.1 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์14 ธ.ค. 2561 00:12โดยSanit To-amnat
ด้วยโรงเรียนภูเขียว จะดำเนินการจัดสอบแข่งขัน “โครงการทดสอบ Pre-P.K. ระดับชั้น ม.1” ครั้งที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบเป็นประเภทบุคคล โดยเริ่มรับสมัครในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 –
10 มกราคม 2562 จะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
Sanit To-amnat,
14 ธ.ค. 2561 00:12
Ċ
Sanit To-amnat,
14 ธ.ค. 2561 00:12
Comments