โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.

โพสต์2 ต.ค. 2562 21:22โดยศุภลักษณ์ ไปนาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรบ สมัคร ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
Ċ
ศุภลักษณ์ ไปนาน,
2 ต.ค. 2562 21:22
Comments