การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2”(ทดสอบ)

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:12โดยโรงเรียน บ้านบัว‎(รัฐราษฎร์วิทยา)‎

เมื่อวันศุกร์ที่  10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา นายสุดสาคร เรืองวิเศษ  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2” โดยนายมานพ ปัทมปราณี  กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆในสำนักงานฯ จำนวน 120 คน เข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ มีทักษะการถ่ายภาพ และจัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเครือข่ายออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชาตรี  ทวีนาท  ผู้สื่อข่าว เดลินิวส์/NEW18/ชัยภูมินิวส์-ทีวี เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อ/ช่องทางการประชาสัมพันธ์องค์กร


Comments