การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โพสต์24 เม.ย. 2561 02:49โดยศุภลักษณ์ ไปนาน
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของบทความ ได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดชัยภูมิ www.chaiyaphum.go.th เมนูหลัก "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของจังหวัดชัยภูมิ" 
Ċ
ศุภลักษณ์ ไปนาน,
24 เม.ย. 2561 02:49
Comments