ข่าวประกาศ รร.ในสังกัด / สพป.ชัยภูมิ 2


ตัวชี้วัดย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563

โพสต์12 ก.ค. 2563 05:10โดยSupaluck Noicharoen

ตัวชี้วัดย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

โพสต์12 ก.ค. 2563 05:08โดยSupaluck Noicharoen

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์12 ก.ค. 2563 04:59โดยSupaluck Noicharoen

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา

การจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณบริการอินเทอร์เน็ต (ระยะเวลา 4 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2563)

โพสต์2 ก.ค. 2563 00:08โดยสพป. ชัยภูมิ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการและจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน - เดือนกันยายน 2563) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้โรงเรียนเบิกจ่ายโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ เมื่อได้รับแจ้งเงินประจำงวดจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เท่านั้น

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีไว้เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ

โพสต์27 มิ.ย. 2563 12:10โดยSanit Toamnat


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีไว้เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่งครูผู้เลี้ยง

สพฐ.เลื่อนการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์

โพสต์26 มิ.ย. 2563 02:26โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพฐ.เลื่อนการประกาศผลการประกวดตั้งชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ออกไปก่อน ไม่มีกำหนด

แผนผังห้องสอบพนักงานราชการ

โพสต์23 มิ.ย. 2563 03:26โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

แผนผังห้องสอบพนักงานราชการ

ประกาศการจัดลำดับห้องสอบพนักงานราชการ

โพสต์23 มิ.ย. 2563 03:25โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ประกาศการจัดลำดับห้องสอบพนักงานราชการ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์23 มิ.ย. 2563 03:24โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์23 มิ.ย. 2563 03:22โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

1-10 of 135