ข่าวประกาศ รร.ในสังกัด/สพป.ชัยภูมิ 2


กิจกรรมการแสดงเปิดหมวก โครงการตลาดนัดชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

โพสต์14 ม.ค. 2561 23:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

กิจกรรมการแสดงเปิดหมวก โครงการตลาดนัดชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

ขอเชิญสมัครเข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:50โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

ขอเชิญสมัครเข้าทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://sites.google.com/view/nicci2018kku  หรือ โทรศัพท์ 082-1511294

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว

โพสต์24 ธ.ค. 2560 19:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

สสช.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม จำนวน 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acptsc.net คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. ด้านการเงินหรือบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,270 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาขั้นวิกฤตและบุคลากรคณิตศาสตร์

โพสต์22 ธ.ค. 2560 06:48โดยSanit Toamnat

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาขั้นวิกฤตและบุคลากรคณิตศาสตร์
มาตรการปฏิบัติตนของผู้เข้าการคัดเลือก

โรงเรียนภูเขียวจัดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 ธ.ค. 2560 21:45โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

โรงเรียนภูเขียวจัดสอบ Pre P.K. ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560 กำหนดรับสมัครในวันที่ 1 ธันวาคม - 11 มกราคม 2561 และสอบในวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:44โดยSanit To-amnat

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤต จำนวน 3 อัตรา โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:39โดยSanit To-amnat

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในระหว่างวันที่ 7 - 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในภาพอาจจะมี ข้อความ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ประกาศโรงเรียนบ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์) เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษา

โพสต์6 ธ.ค. 2560 23:05โดยโรงเรียน บ้านสันติสุข ‎(กฟผ.อุปถัมภ์)‎

ตามประกาศโรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษา บัดนี้  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษา ดังประกาศแนบไฟล์

1-10 of 33