ข่าวประกาศ รร.ในสังกัด/สพป.ชัยภูมิ 2


ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์19 ต.ค. 2561 01:33โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20

โพสต์7 ต.ค. 2561 02:57โดยSupaluck Noicharoen

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เปิดรับสมัครผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2561

ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี

โพสต์7 ต.ค. 2561 02:34โดยSupaluck Noicharoen   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 02:38 ]

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -28 ธันวาคม 2561

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558

โพสต์7 ต.ค. 2561 02:25โดยSupaluck Noicharoen

ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ppb.mol.go.th/midev01/หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา

โพสต์20 ส.ค. 2561 18:53โดยศุภลักษณ์ ไปนาน   [ อัปเดต 20 ส.ค. 2561 18:59 ]

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชแก่สถาบันการศึกษา รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ดีเด่น

โพสต์15 ส.ค. 2561 03:18โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ “พัฒนาศูนย์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:44โดยโรงเรียน บ้านเซียมป่าหม้อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา  นายมานพ ปัทมปราณี เป็นคนกล่าวรายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ พัฒนาศูนย์ดครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี ท่านสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิธี

อบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:38โดยโรงเรียน บ้านโคกสูง-วังศิลา


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุดสาคร   เรืองวิเศษ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สพป.ชัยภูมิ  เขต  2” ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ในสังกัด จำนวน 107 คน เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานฯ กลุ่มละ 2 คน จำนวน 13 คน รวมผู้เข้าอบรม 120 คน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.     เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ

๒.     เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจตรงกันในการสร้างภาพลักษณ์อันดีขององค์กร ในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๓.     เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Socail Media (Website, Line, Facebook) เป็นต้น


          ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การถ่ายภาพ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี จบข่าว.....นายจตุพล  จันทะลือ   โรงเรียนบ้านโคกกุง


1-10 of 60