ข่าวประกาศ รร.ในสังกัด/สพป.ชัยภูมิ 2


บทความไม่มีชื่อประกาศโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)

โพสต์13 ก.ค. 2561 18:27โดยโรงเรียน บ้านหนองบัว

ประกาศโรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โพสต์2 ก.ค. 2561 00:45โดยโรงเรียน บ้านหนองบัว

โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา  ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

โพสต์25 มิ.ย. 2561 02:45โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท

โพสต์30 พ.ค. 2561 01:34โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

โพสต์14 พ.ค. 2561 21:31โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561

โพสต์9 พ.ค. 2561 01:41โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561 รายละเอียดตามเว็บไซต์ www.nualumni.nu.ac.th

ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์1 พ.ค. 2561 21:45โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โพสต์26 เม.ย. 2561 01:16โดยโรงเรียน บ้านหนองบัว

โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โพสต์24 เม.ย. 2561 02:49โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของบทความ ได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดชัยภูมิ www.chaiyaphum.go.th เมนูหลัก "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของจังหวัดชัยภูมิ" 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

โพสต์19 เม.ย. 2561 21:42โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3

1-10 of 48