ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:19โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2562 21:26 ]
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/X6U3
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒,
29 พ.ค. 2562 21:19
Comments