แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562

โพสต์29 พ.ค. 2562 21:32โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 
ดาวน์โหลดได้ที่ https://1th.me/ZGFP

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒,
29 พ.ค. 2562 21:32
Comments