การจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2563

โพสต์22 พ.ย. 2561 19:16โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 19:20 ]

การจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2563 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/QSHn2r

แบบกรอกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/3pwUAa

แบบกรอกข้อมูลขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> https://goo.gl/Uzh8Ae

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (รายการ Shopping list) >> https://goo.gl/Ujq6at
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สำหรับปีงบประมาณ 2562 (สังกัด สพฐ.)  https://goo.gl/BHUa9d
Comments