ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์4 พ.ย. 2562 23:45โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
กศจ.ชัยภูมิ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
4 พ.ย. 2562 23:45
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
4 พ.ย. 2562 23:45
Comments