ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และรับโอนให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:44โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 387ค.(2) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่  3  กรกฎาคม  2561


Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
24 มิ.ย. 2561 23:45
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
24 มิ.ย. 2561 23:44
Comments