ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และรับโอนให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์4 เม.ย. 2561 00:26โดยmanop pattamapranee
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และรับโอนให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โดยให้ไปเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
Ċ
manop pattamapranee,
4 เม.ย. 2561 00:26
Ċ
manop pattamapranee,
4 เม.ย. 2561 00:26
Comments