ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสาต์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์5 ก.พ. 2562 20:31โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสาต์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
5 ก.พ. 2562 20:32
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
5 ก.พ. 2562 20:32
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
5 ก.พ. 2562 20:36
ĉ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
5 ก.พ. 2562 20:33
Comments