ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:08โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2561 คัดเลือก วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 มิ.ย. 2561 21:08
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 มิ.ย. 2561 21:08
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 มิ.ย. 2561 21:08
Comments