ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:06โดยmanop pattamapranee
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน  1  ตำแหน่ง
(ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)  รัสมัครระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศคัดเลือก/ใบสมัค/เกณฑ์การคัดเลือก ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
manop pattamapranee,
10 ก.ค. 2561 20:06
Ċ
manop pattamapranee,
10 ก.ค. 2561 20:06
Comments