ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับตำแหน่งชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์1 พ.ย. 2562 00:02โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับตำแหน่งชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  รายละเอียดตามประกาศแนบ
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
1 พ.ย. 2562 00:02
Comments