ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์14 ต.ค. 2562 16:46โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ได้ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
14 ต.ค. 2562 16:46
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
14 ต.ค. 2562 16:46
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
14 ต.ค. 2562 16:46
Comments