ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:13โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน  1 ตำแหน่ง  โดยให้ยื่นความประสงค์ได้ตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่  7 - 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  คัดเลือกวันที่ 3 กรกฎาคม  2561
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 มิ.ย. 2561 21:13
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 มิ.ย. 2561 21:13
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
3 มิ.ย. 2561 21:13
Comments