ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:49โดยmanop pattamapranee
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภทตำแหน่งทั่วไป 
ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่  21 - 29 มีนาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ คัดเลือก วันที่  10 เมษายน 2561  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Ċ
manop pattamapranee,
19 มี.ค. 2561 19:49
Ċ
manop pattamapranee,
19 มี.ค. 2561 19:49
Ċ
manop pattamapranee,
19 มี.ค. 2561 19:49
Comments