ประกาศจัดลำดับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต และการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรคณิตศาสตร์

โพสต์24 ธ.ค. 2560 19:05โดยmanop pattamapranee
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศจัดลำดับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต และการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรคณิตศาสตร์ รายละเอียดตามประกาศแนบ ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกทราบโดยทั่วกัน

Comments