ผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์23 ม.ค. 2562 01:32โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียดตามไฟลที่แนบ

Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
23 ม.ค. 2562 01:32
Comments