การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในตำแหน่งที่ว่าง

โพสต์19 ส.ค. 2562 19:01โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในตำแหน่งที่ว่าง หากประสงค์จะขอเปลี่ยนตำแหน่ง  หรือย้าย  ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้าย  ตามแบบคำขอที่ กคศ.กำหนด  ตามรายละเอียดแนบท้ายที่ (2)  พร้อมหลักฐานประกอบแนบท้ายแบบคำขอและแนบท้ายหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล ตามที่ กศจ.กำหนด  เพื่อประกอบการพิจารณา  โดยมีผู้รับรองสำเนาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ  ตั้งแต่วันที่  15 - 23 สิงหาคม   2562  ในวันและเวลาราชการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
19 ส.ค. 2562 19:01
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
19 ส.ค. 2562 19:01
Ċ
กลุ่มบริหารงาน บุคลล,
19 ส.ค. 2562 19:01
Comments