ประกาศข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล


ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:13โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน  1 ตำแหน่ง  โดยให้ยื่นความประสงค์ได้ตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่  7 - 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  คัดเลือกวันที่ 3 กรกฎาคม  2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:08โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2561 คัดเลือก วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:41โดยmanop pattamapranee

ประกาศผลการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) และประกาศผลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และรับโอนให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์4 เม.ย. 2561 00:26โดยmanop pattamapranee

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และรับโอนให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โดยให้ไปเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์19 มี.ค. 2561 19:49โดยmanop pattamapranee

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประเภทตำแหน่งทั่วไป 
ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่  21 - 29 มีนาคม  2561 ในวันและเวลาราชการ คัดเลือก วันที่  10 เมษายน 2561  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประกาศเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์19 มี.ค. 2561 00:26โดยmanop pattamapranee   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 00:29 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์23 ม.ค. 2561 00:46โดยmanop pattamapranee   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 00:49 ]

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีอัตราว่างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จำนวน 7 อัตรา และมีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 25  มกราคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ในวัน และเวลาราชการ  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศ/ เกณฑ์การประเมิน และใบสมัคร

1-10 of 21