ประกาศข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ชัยภูมิ

โพสต์25 ก.ย. 2561 19:18โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

กศจ.ชัยภูมิ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ชัยภูมิ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ชัยภูมิ

โพสต์24 ก.ย. 2561 01:05โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

กศจ.ชัยภูมิ ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศจ.ชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารีบท สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

โพสต์12 ก.ย. 2561 20:32โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 29 อัตรา  รับสมัคร วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ  ประกาศผู้มีสิทธิ์  วันัที่ 24 กันยายน 2561 คัดเลือกในวันที่ 25 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารียท สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียกตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์8 ส.ค. 2561 20:18โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเลขที่ อ 28 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ อ 5 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์8 ส.ค. 2561 20:16โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ อ 5 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์8 ส.ค. 2561 19:55โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกไปเข้ารับการคัดเลือกในวันที่  15 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามประกาศแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์10 ก.ค. 2561 20:06โดยmanop pattamapranee

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน  1  ตำแหน่ง
(ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)  รัสมัครระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม  2561  ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศคัดเลือก/ใบสมัค/เกณฑ์การคัดเลือก ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และรับโอนให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:44โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 387ค.(2) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่  3  กรกฎาคม  2561


ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:13โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน  1 ตำแหน่ง  โดยให้ยื่นความประสงค์ได้ตามแบบที่กำหนด ระหว่างวันที่  7 - 15 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  คัดเลือกวันที่ 3 กรกฎาคม  2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:08โดยกลุ่มบริหารงาน บุคลล

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) มาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นความประสงค์ตามแบบที่กำหนดระหว่างวันที่ 7 - 15 มิถุนายน 2561 คัดเลือก วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

1-10 of 29