ประกาศข่าวกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ทะเบียนคุมรหัสผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี 2557 - ปี 2561

โพสต์29 พ.ค. 2562 09:37โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2562 09:37 ]

ทะเบียนคุมรหัสผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ปี 2557 - ปี 2561

อบรมครูวิชาการ

โพสต์29 มิ.ย. 2560 19:48โดยSanit Toamnat

ครูวิชาการโหลดสื่อเมจิกบล็อกได้แล้วค่ะ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated 
Download this file ( ~.docx) ~.docx 3693 kB2017-05-01 11:41Update this file ( ~.docx) Delete this file ( ~.docx)
Download this file (.~.pdf).~.pdf 1118 kB2017-03-26 08:27Update this file (.~.pdf) Delete this file (.~.pdf)
Download this file (1.pdf)1.pdf 333 kB2017-05-01 12:07Update this file (1.pdf) Delete this file (1.pdf)
Download this file (1~.docx)1~.docx 819 kB2017-05-01 12:11Update this file (1~.docx) Delete this file (1~.docx)
Download this file (2~.pdf)2~.pdf 1920 kB2017-03-26 08:30Update this file (2~.pdf) Delete this file (2~.pdf)
Download this file (4.pdf)4.pdf 1378 kB2017-03-26 08:29Update this file (4.pdf) Delete this file (4.pdf)
Download this file (a.pdf)a.pdf 1073 kB2017-05-01 11:54Update this file (a.pdf) Delete this file (a.pdf)
Download this file (o.pdf)pdfpdf1073 kB2017-05-01 12:13Update this file (o.pdf) Delete this file (o.pdf)
Download this file (o~.docx)o~.docx 819 kB2017-05-01 11:51Update this file (o~.docx) Delete this file (o~.docx)
Download this file (o~.pdf)o~.pdf 333 kB2017-05-01 11:51Update this file (o~.pdf) Delete this file (o~.pdf)

สื่ออบรมปฐมวัย

โพสต์29 มิ.ย. 2560 19:47โดยSanit Toamnat

ครูปฐมวัย สามารถดาวน์โหลดสื่อที่ใช้อบรม "พ่อ แม่ ผู้ปกครอง" ตามไฟล์แนบได้แล้วค่ะ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated 
Download this file (.~.pdf).~.pdf 1198 kB2017-03-26 08:02Update this file (.~.pdf) Delete this file (.~.pdf)
Download this file (2~.pdf)2~.pdf 1920 kB2017-03-26 08:31Update this file (2~.pdf) Delete this file (2~.pdf)
Download this file (3.pdf)3.pdf 1118 kB2017-03-26 08:32Update this file (3.pdf) Delete this file (3.pdf)
Download this file (3~.pdf)3~.pdf 201 kB2017-03-26 08:36Update this file (3~.pdf) Delete this file (3~.pdf)
Download this file (4.pdf)4.pdf 1378 kB2017-03-26 08:31Update this file (4.pdf) Delete this file (4.pdf)
Download this file (6~.pdf)6~.pdf 1298 kB2017-03-26 08:04Update this file (6~.pdf) Delete this file (6~.pdf)

โครงสร้างข้อสอบ O-Net NT 2559

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:11โดยSanit Toamnat

โครงสร้างข้อสอบ O-Net  NT 59

คู่มือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:10โดยSanit Toamnat

คู่มือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

download

คู่มือการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทย

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:09โดยSanit Toamnat

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated 
Download this file (~.docx)~~.docx 1399 kB2016-07-25 18:35Update this file (~.docx) Delete this file (~.docx)

แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล และการประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:09โดยSanit Toamnat

แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนดีประจำตำบล และการประเมินผลงาน ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพ้ัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:08โดยSanit Toamnat

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพ้ัฒนาการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated 
Download this file (คู่มือการอ่าน.indd (1).pdf)คู่มือการอ่าน.indd (1).pdf 1911 kB2015-02-18 11:01Update this file (คู่มือการอ่าน.indd (1).pdf) Delete this file (คู่มือการอ่าน.indd (1).pdf)

1-8 of 8