อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์5 ส.ค. 2562 05:47โดยSanit Toamnat
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โดย มี ดร.นฤมล ภูสิงห์ หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กล่าวรายงาน และมีครูโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอคอนสาร 15 โรงเรียน ผู้เข้าประชุม 84 คน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

Comments