อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง น้ำและเทคโนโลยีฯ

โพสต์8 ต.ค. 2561 07:20โดยSanit Toamnat
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่องน้ำและเทคโนโลยีและการเรียนรู้แบบ Learning Spiral ตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2561 ให้ครูปฐมวัย โรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ 2 จำนวน 116 คน ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภูมิวิทยารวมใจ โรงเรียนภูมิวิทยา โดยมี วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainers : LT) เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งในวันแรก (29 กันยายน 2561)ผู้เข้าอบรมได้ทดลอง เรื่องน้ำและเทคโนโลยี ได้แก่ การลอย การจม /น้ำล้น น้ำท่วม/ เรือใบไหนบรรทุกน้ำหนักไว้มากที่สุด/ การกักเก็บน้ำ/ น้ำจืด น้ำเค็ม/ ปฏิบัติกิจกรรมวัฏจักรสืบเสาะ การอุ้มน้ำของดิน และในวันที่ 2 การอบรม (30 กันยายน 2561) ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำโครงงานด้วย Learning Spiral และได้วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในการอบรมครั้งนี้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้เยี่ยมให้กำลังใจ คณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมด้วย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งComments