สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานนโยบายลดเวลา

โพสต์10 ส.ค. 2561 00:07โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 07:25 ]
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.45 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ., นางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง สตผ. ทั้งนี้ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ดร.ธัญชมณ บุญประกอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รายงานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นผู้รายงานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) และหลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามฯ ได้ออกติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงชา และโรงเรียนบ้านหนองคัน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง สาธิตการทำขนม, งานประดิษฐ์ต่างๆ และแปลงผักสวนครัว ผลไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในช่วงกิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้Comments