สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2561

โพสต์3 ก.ค. 2561 01:23โดยSanit Toamnat
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนางานวิชาการ และการจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
Comments