สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พัฒนาครูผู้ช่วย ด้วยระบบ TEPE Online

โพสต์9 ก.พ. 2562 07:28โดยSanit Toamnat
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 83 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้การเข้ารับการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความสมัครใจ ซึ่งครูผู้ช่วยจะต้องเลือกหลักสููตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ซึ่งจะเปิดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเริ่มต้นพัฒนาตามหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พบปะ PLC กับคณะกรรมการประเมินผลงานด้วย

ในภาพอาจจะมี 19 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

Comments