ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2/2560

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:04โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 00:00 ]
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมิน IIT และ EBIT และติดตามการตอบคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้รับผิดชอบ EB1-EB11 ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะได้รับการประเมินฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

Comments