ประชุม ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

โพสต์4 ก.ย. 2562 06:01โดยSanit Toamnat
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 เพื่อรับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มตรวจราชการ (Cluster) ตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งสรุปผลการดำเนินการระยะ 2 เดือนของ สพฐ. ในการนี้ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย และในวันที่ 4 กันยายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ได้รับรางวัลผู้มีผลการบริหารงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ปี 2561 จา่ก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

Comments