ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด/สพป.ชัยภูมิ 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาในการประเมิน ผอ.สพท

โพสต์9 เม.ย. 2561 07:20โดยSanit To-amnat

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นำโดย นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานกรรมการ และ นางสุนีย์ ชัยวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เลขานุการ ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และเป็นกัลยาณมิตรที่ดียิ่ง โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ จะเข้าให้ข้อเสนอแนะ รวม 4 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

พิธีงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านหนองกุง

โพสต์28 มี.ค. 2561 20:08โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 23:30 ]

วันนี้ (28 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง และมี นายวิจิตร สร้อยทองดี ผอ.รร.บ้านหนองกุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ทั้งนี้ เพื่อมอบใบวุฒิวัตร แบบ ปพ.1 ให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สำเร็จการศึกษา, รับมอบซุ้มประตูโรงเรียนดีศรีตำบล งบประมาณ 320,000 บาท, รับมอบโรงกรองน้ำ โครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 900,000 บาท และรับมอบครุภัณฑ์โต๊ะอ่านหนังสือ โต๊ะชุดรับแขก งบประมาณ 50,000 บาท ทั้งนี้ มีคณะกรรมการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู,ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี 14 คน

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 41 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการปุถุชนผู้ได้สดับพุทธวจน

โพสต์27 มี.ค. 2561 19:38โดยSanit Toamnat

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปผู้ใฝ่ในธรรม กว่า 1,200 คน รับฟังการแสดงธรรมพุทธวจน(ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์) ในโครงการปุถุชนผู้ได้สดับพุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลประธานสงฆ์วัดนาป่าพง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู นำพุทธวจนสู่นักเรียนและห้องเรียน ให้โรงเรียนเป็นรัตน 5 ให้นักเรียนได้ท่องพระสูตร และนั่งสมาธิ เพื่อสร้างสมาธิให้กับนักเรียนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 21 คน

ในภาพอาจจะมี 16 คน

งานอาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 6 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง

โพสต์17 มี.ค. 2561 23:52โดยSanit Toamnat

วันนี้ (16 มีนาคม 2561) นายมนัส เจียมภูเขียว พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม เนื่องในงานอาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 6 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อสมทบทุนสร้างหอประชุม "สายทอง สายธารธรรม" โดยมี นายไสว สารีบท ศึกษาธิการสระแก้ว,คณะผู้บริหารสถานศึกษา,ครู และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเกียรติ และทำโรงทาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และอิ่มบุญในบารมีของหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนอยู่บนเวที


สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับคณะ สตง.

โพสต์17 มี.ค. 2561 23:45โดยSanit Toamnat

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดย นางปราณี ช่วยเกิด นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และคณะ พร้อมนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ร่วมติดตามด้วย นำโดย นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สนผ.สพฐ. และคณะ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ช่วงที่ 2 ระยะที่ 2 โดยคณะกรรมการจะเข้าตรวจติดตามโรงเรียนแม่เหล็กในสังกัด ดังนี้ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม และ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด และโรงเรียนบ้านดอนนกเอี้ยงเก่า

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มสพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการทดสอบ NT

โพสต์6 มี.ค. 2561 06:57โดยSanit To-amnat

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมี ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ, ศึกษานิเทศก์ และประธานสนามสอบ 49 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ ประธานได้ย้ำให้คณะกรรมการได้จัดสอบด้วยความรอบคอบและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีปัญหาให้รายงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยด่วน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ

โพสต์6 มี.ค. 2561 06:55โดยSanit To-amnat

วันนี้ (6 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินการกำกับดูแลสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาฯ

โพสต์6 มี.ค. 2561 06:52โดยSanit To-amnat

วันนี้ (5 มีนาคม 2561) เวลา 09.20 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) แผน 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ เพื่อกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

โครงการอบรมการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่(ว21/2560)

โพสต์6 มี.ค. 2561 06:49โดยSanit To-amnat

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีอบรมโครงการอบรมการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) ณ โรงแรมเดอะชีวินโฮเทล อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางจรุงรัตน์ เคารพรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนายนิพนธ์ เบญจกุล ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามฯ จากสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นวิทยากรอบรม และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 360 คน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ ข้อความ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

โพสต์27 ก.พ. 2561 23:28โดยSanit Toamnat

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 11.00 น. นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ สพม.30 ซึ่งเดินทางมาส่งบุคลากรในสังกัด จำนวน 2 ราย คือ 1) นางมยุรา หิรัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2) นางสุภาวดี วิเศษสัตย์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพม.30 ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม1-10 of 154