ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด/สพป.ชัยภูมิ 2


ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โพสต์16 พ.ย. 2560 20:38โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 21:13 ]

54 รูปภาพ · Updated 49 นาทีที่แล้ว
นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทครู วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งในกำลังใจแก่คุณครูชัชฎาพร ภารา ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งเข้ารับการประเมิน และมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ในกลุ่มพื้นร่วมให้กำลังใจอย่่างล้นหลาม


ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ลงแขกเกี่ยวข้าว “ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โพสต์15 พ.ย. 2560 22:12โดยโรงเรียน หนองแต้วรวิทย์

     โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์  นำโดย นางสุทธิลักษณ์  ตรีเศียร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวประเพณีของชาวนาไทย “ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ในวันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์  แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะได้อีกด้วย


ชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 11/2560

โพสต์15 พ.ย. 2560 08:57โดยSanit To-amnat

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ชี้แจงข่าวสารความเคลื่อนไหว และในเวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 11/2560 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม


สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โพสต์13 พ.ย. 2560 17:26โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2560 20:36 ]

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดย นางสาวธนัญญา แสงทอง ประธานกรรมการ, นายพีรณัฐ สีทองเดชารัตน์ กรรมการ, นางสาวขวัญจิรา พรมใจ กรรมการไอที และนายธนกฤติ พรมบุุตร เลขานุการ ได้มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งมีนายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดทุกคน ให้การต้อนรับ และรับการประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยระบบ Online และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 50 คน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยระบบ Online และเวลา 13.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) จากคณะกรรมการฯ ทั้ง 4 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการฯได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในปีต่อไป

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:57โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 23:59 ]

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู รักษาการในตำแหน่งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คน ลงมา จำนวน 16 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ใช้กลยุทธ์ "1 ผู้บริหารสองสถานศึกษา" (One Director two School) โดยจะแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนขนาดเล็กและมีศักยภาพ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ขนาดเล็ก) เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษา/บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้ เพื่อคาดหวังที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น


ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง


ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมฯ ครั้งที่ 2/2560

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:04โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 00:00 ]

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ (ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2, ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมิน IIT และ EBIT และติดตามการตอบคำถามตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้รับผิดชอบ EB1-EB11 ซึ่งสพป.ชัยภูมิ เขต 2 จะได้รับการประเมินฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

โพสต์9 พ.ย. 2560 23:02โดยSanit Toamnat   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2560 23:58 ]

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ดอกไม้ และ ต้นพืช

ในภาพอาจจะมี กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรม "ทำดีถวายพ่อ"

โพสต์30 ต.ค. 2560 23:02โดยSanit Toamnat

วันนี้(26 ตุลาคม 2560) นายมนัส เจียมภูเขียว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดทำกิจกรรม "ทำดีถวายพ่อ" ทำโรงทานข้าวต้มมัด กว่า 5,000 ชิ้น และน้ำดื่ม นำไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดป่าภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1423030051079434.1073742360.443308412384941&type=1&l=739db8036a


สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"

โพสต์30 ต.ค. 2560 22:56โดยSanit Toamnat

วันนี้(25 ตุลาคม 2560) นายมนัส เจียมภูเขียว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด และชาวบ้านหนองดินดำ ทำกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการห่อข้าวต้มมัด กว่า 5,000 ชิ้น นำไปจัดทำโรงทานแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าภูเขียว
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1422328111149628.1073742357.443308412384941&type=1&l=9e957197db


พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5

โพสต์30 ต.ค. 2560 21:59โดยSanit Toamnat

วันนี้ (23 ตุลาคม 2560) เวลา 07.30 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 2560 ณ บริเวณราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ, กาชาด,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอภูเขียว ร่วมพิธีดังกล่าว1-10 of 91