ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 กลุ่ม

โพสต์24 ธ.ค. 2561 00:37โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 กลุ่ม