ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) จำนวน 3 รายการ กรณีกันเงินงบประมาณ 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2561 03:21โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) จำนวน 3 รายการ กรณีกันเงินงบประมาณ 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
Ċ
กลุ่มบริหารงาน การเงิน,
29 ส.ค. 2561 03:21
Comments