ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์14 ก.พ. 2563 04:52โดยโรงเรียน โคกสะอาดแก้งวิทยา
โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
โรงเรียน โคกสะอาดแก้งวิทยา,
14 ก.พ. 2563 04:52
Ċ
โรงเรียน โคกสะอาดแก้งวิทยา,
14 ก.พ. 2563 04:52
Ċ
โรงเรียน โคกสะอาดแก้งวิทยา,
14 ก.พ. 2563 04:52
Comments