ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์5 ก.พ. 2563 01:45โดยโรงเรียน บ้านกลาง   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 01:50 ]
โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
Ċ
โรงเรียน บ้านกลาง,
5 ก.พ. 2563 01:45
Comments