ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก

โพสต์13 ธ.ค. 2560 20:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
Ċ
กลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒,
13 ธ.ค. 2560 20:53
Comments