ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโลโลยีสารสนเทศ (DLIT)ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:52โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโลโลยีสารสนเทศ (DLIT)ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
Ċ
กลุ่มบริหารงาน การเงิน,
14 พ.ย. 2560 01:52
Comments