ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC1 และรูปแบบ CC2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์14 พ.ย. 2560 01:48โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC1 และรูปแบบ CC2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
กลุ่มบริหารงาน การเงิน,
14 พ.ย. 2560 01:48
Comments