ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน(มอก.)จำนวน 3 รายการกรณีเงินกันงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนู่ผูกพัน ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์13 ก.ย. 2561 23:52โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน(มอก.)จำนวน 3 รายการกรณีเงินกันงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนู่ผูกพัน ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
กลุ่มบริหารงาน การเงิน,
13 ก.ย. 2561 23:52
Comments