ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนประถมก่อนประถมศึกษา (มอก.) และคุรุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:34โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนประถมก่อนประถมศึกษา (มอก.) และคุรุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
Ċ
123.pdf
(45k)
กลุ่มบริหารงาน การเงิน,
3 ก.พ. 2562 19:34
Comments