ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง สพป.ชย.2


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยและครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine)

โพสต์12 ก.พ. 2562 18:36โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยและครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์11 ก.พ. 2562 22:44โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 ก.พ. 2562 20:35โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ

โพสต์5 ก.พ. 2562 22:11โดยโรงเรียน ศรีแก้งคร้อ

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ก พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:41โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:37โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนประถมก่อนประถมศึกษา (มอก.) และคุรุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

โพสต์3 ก.พ. 2562 19:34โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนประถมก่อนประถมศึกษา (มอก.) และคุรุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 กลุ่ม

โพสต์24 ธ.ค. 2561 00:37โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 กลุ่ม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านโนนคูณอำเภอบ้านแท่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

โพสต์23 ธ.ค. 2561 19:38โดยSanit To-amnat

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านโนนคูณอำเภอบ้านแท่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารสองชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุ่นโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

1-10 of 70