ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง


โรงเรียนบ้านโสกมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฯ

โพสต์13 ธ.ค. 2560 21:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง สปช.10426 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

โพสต์13 ธ.ค. 2560 20:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก

โพสต์13 ธ.ค. 2560 20:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

โพสต์4 ธ.ค. 2560 05:56โดยโรงเรียน ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

ประกาศจากโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:19โดยโรงเรียน บ้านโคกสูง-วังศิลา

ประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
            

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

โพสต์3 ธ.ค. 2560 18:13โดยโรงเรียน บ้านโพธิ์‎(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)‎

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง บันไดขึ้น ๒ ทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา

โพสต์29 พ.ย. 2560 19:39โดยโรงเรียน บ้านพรมห้วยข่าวิทยา

โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ที่ 2/2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โพสต์29 พ.ย. 2560 19:35โดยโรงเรียน บ้านพรมห้วยข่าวิทยา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ที่ 1/2561

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

โพสต์22 พ.ย. 2560 23:07โดยโรงเรียน ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

                 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
                ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ตามรายละเอียดที่ไฟล์แนบมานี้

ประกาศประกวดราคาจ้าง โรงเรียนบ้านนกเขาทอง

โพสต์22 พ.ย. 2560 18:47โดยโรงเรียน บ้านนกเขาทอง

        โรงเรียนบ้านนกเขาทอง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมชาย ๔ ที่๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 34