ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง


สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์19 เม.ย. 2561 03:31โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก

โพสต์2 เม.ย. 2561 03:25โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)ฯ

โพสต์2 เม.ย. 2561 03:24โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)ฯ

การขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์18 มี.ค. 2561 23:27โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 รายการ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์18 มี.ค. 2561 23:25โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT) และระบบปฏิบัติการ พร้อมโปรแกรมสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจัดซื้อระบบ CC1

โพสต์26 ก.พ. 2561 23:56โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน CC1 รายละเอียดดังแนบ

โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โพสต์18 ม.ค. 2561 02:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบโรงอาหาร 101 ล.27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างฯ

โพสต์13 ธ.ค. 2560 21:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง สปช.10426 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

โพสต์13 ธ.ค. 2560 20:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ ๒

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

1-10 of 42