ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง สพป.ชย.2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26  อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       โรงเรียนบ้านพีพวย  ตำบล สระโพนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  อาคารเรียน แบบ สปช.104/26  อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 3 หลัง

โพสต์11 มี.ค. 2563 21:42โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 3 หลัง

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 มี.ค. 2563 01:47โดยศุภลักษณ์ ไปนาน   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 01:48 ]

โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน

โพสต์2 มี.ค. 2563 00:13โดยโรงเรียน บ้านกุดเลาะ‎(คุรุประชานุสรณ์)‎   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2563 00:17 ]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์25 ก.พ. 2563 20:27โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์14 ก.พ. 2563 04:52โดยโรงเรียน โคกสะอาดแก้งวิทยา

โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

โพสต์12 ก.พ. 2563 18:38โดยโรงเรียน บ้านทุ่งลุยลาย‎(กฟผ.อุปถัมภ์)‎

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ1/42

Untitled Post

โพสต์11 ก.พ. 2563 20:13โดยโรงเรียน บ้านม่วง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       โรงเรียนบ้านม่วง  ตำบล ดงบัง อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  อาคารเรียน แบบ สปช.105/29  อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมครุภัณฑ์

โพสต์7 ก.พ. 2563 00:33โดยโรงเรียน บ้านพีพวย   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 18:52 ]

โรงเรียนบ้านพีพวย  ตำบล สระโพนทอง อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
 แบบ สปช.104/26  อาคารเรียน  4  ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์5 ก.พ. 2563 01:45โดยโรงเรียน บ้านกลาง   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2563 01:50 ]

โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์5 ก.พ. 2563 00:42โดยโรงเรียน ชุมชนแท่นประจัน

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน อ.บ้านแท่น มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1-10 of 73