ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน(มอก.)จำนวน 3 รายการกรณีเงินกันงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนู่ผูกพัน ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์13 ก.ย. 2561 23:52โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน(มอก.)จำนวน 3 รายการกรณีเงินกันงบประมาณ ปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนู่ผูกพัน ด้ววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) จำนวน 3 รายการ กรณีกันเงินงบประมาณ 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2561 03:21โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน (มอก.) จำนวน 3 รายการ กรณีกันเงินงบประมาณ 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์20 ส.ค. 2561 02:29โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์1 ส.ค. 2561 20:03โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์26 ก.ค. 2561 01:51โดยSupaluck Noicharoen

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี และโรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม รายละเอียดดังแนบ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์22 มิ.ย. 2561 02:49โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์19 เม.ย. 2561 03:31โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก

โพสต์2 เม.ย. 2561 03:25โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)ฯ

โพสต์2 เม.ย. 2561 03:24โดยศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLIT)ฯ

1-10 of 49