ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โพสต์6 มี.ค. 2561 01:33โดยศุภลักษณ์ ไปนาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
Ċ
ศุภลักษณ์ ไปนาน,
6 มี.ค. 2561 01:33
Comments