ประกาศข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนตุลาคม 2560

โพสต์6 ธ.ค. 2560 01:04โดยSanit Toamnat


แนวที่ราชพัสดุ

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:37โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน


แบบฟอร์มวิธีเจาะจง

โพสต์14 พ.ย. 2560 00:17โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน


เอกสารอบรมพัสดุ

โพสต์1 พ.ย. 2560 01:44โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

เอกสารประกอบการบรรยายอบรมพัสดุ วิทยากร สพฐ.

การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

โพสต์21 มิ.ย. 2560 01:50โดยSanit To-amnat

ด่วนที่สุด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคล ตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามหนังสือบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว177 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 /กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

โพสต์22 มี.ค. 2560 23:45โดยSanit Toamnat

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (2~.pdf)2~.pdf 241 kB2017-03-22 09:22

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2560

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:45โดยSanit Toamnat

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนมกราคม 2560

เอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:35โดยSanit Toamnat

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนธันวาคม 2559

เอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:34โดยSanit Toamnat

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2559

โพสต์21 ก.พ. 2560 23:33โดยSanit Toamnat

รายงานผลการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2559

งบการเงินประจำเดือนตลุาคม 2559

1-10 of 13