ประกาศข่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประเดือน กรกฎาคม 2562

โพสต์12 ส.ค. 2562 19:53โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 22:38โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์3 ก.ค. 2562 01:32โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง  จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน

โพสต์3 ก.ค. 2562 01:25โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารเรียน ตามรายละเอียดที่แนบท้าย

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

โพสต์12 มิ.ย. 2562 01:24โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 19:59โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2562

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

โพสต์10 เม.ย. 2562 00:53โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์11 มี.ค. 2562 23:07โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน

นำส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ภาษีข้าราชการปี 2561

โพสต์7 มี.ค. 2562 18:11โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน


ใบนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

โพสต์7 มี.ค. 2562 00:39โดยกลุ่มบริหารงาน การเงิน   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 00:48 ]

ใบนำส่งเงินผ่านระบบ  KTB  Corporate Online

1-10 of 58