ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โพสต์23 พ.ค. 2561 00:53โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
ประกาศ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
Ċ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
23 พ.ค. 2561 00:53
Comments