ประกาศผลการพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มี.ค. 2561 21:08โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
ประกาศผลการพิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเงิน 67 โรงเรียน ระดับทอง 55 โรงเรียน ระดับเพชร 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 131 โรงเรียน
ĉ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
11 มี.ค. 2561 21:08
Comments