นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 18:54โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา  ๒๕61

ĉ
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
6 ก.พ. 2561 18:54
Comments