คำสั่่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์7 ต.ค. 2561 21:26โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ ที่ 1927/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานในพื้นที่กรณีศึกษา และสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปะระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
ą
กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา,
7 ต.ค. 2561 21:26
Comments